Keystone logo
Universidad Juan N Corpas

Universidad Juan N Corpas

Universidad Juan N Corpas

מבוא

בית הספר לרפואה של חואן נ 'קורפאס 1 נוסד בשנת 1971 על ידי דוקטור חורחה פינירוס קורפאס "... במטרה להכשיר את הרופא הכללי שהמדינה נדרשת לדאוג לצרכים הבריאותיים של אנשים עם משאבים כלכליים מוגבלים בגדול. ערים, כמו גם המיסה הגדולה של האוכלוסייה המיוצגת במרכזים העירוניים הקטנים ובמחוזות קולומביה. "

שליחות מוסדית: לתרום להתפתחות האדם באופן אינטגרלי ורלוונטי, בעל חוש הומניסטי, אקולוגי וחברתי, במסגרת מצוינות.

חזון מוסדי: להיות מוכר כמצוינות בהכשרתו המקיפה, בתרבות המחקר שלה, בהשלכתה החברתית וביכולתה להציע פתרונות חדשניים, בדגש על תחומי הבריאות, החינוך והאומנויות.

מיקומים

  • Bogotá

    Cra. 111 #157-61, Bogotá, Colombia, , Bogotá

    שאלות