Keystone logo
שלך מצא את התואר הוטרינרי שלך

מצא את התואר הווטרינרי שלך

מה אתה רוצה ללמוד?
היכן אתה רוצה ללמוד?

מדע וטרינריה הוא ענף ברפואה העוסק בבריאותם ורווחתם של בעלי חיים. היקף המדע הווטרינרי מכסה את כל מיני בעלי החיים, הן ביתיות והן בר. אנשי מקצוע בעלי תואר וטרינרי עוסקים באבחון, טיפול וגורמים למחלות, פציעות והפרעות של בעלי חיים, וכן עם טיפול מונע, ניתוח פסיכולוגי ונוירולוגיה. יתר על כן, המדע הווטרינרי עוסק בנושאי בריאות הציבור הנוגעים למניעת התפשטות מחלות שונות מבעלי חיים לבני אדם.