Keystone logo
שלך מצא את תעודת הבריאות שלך

חפש לימודי תעודה בתחום הבריאות

מה אתה רוצה ללמוד?
היכן אתה רוצה ללמוד?

תוכנית תעודה מלמדת את התלמידים מערך מיומנויות ספציפי או מכינה את התלמידים להצליח בבחינות הסמכה הקשורות לבריאות. תוכניות להשגת תעודה נמשכות בדרך כלל עד שנה. חלק מהסטודנטים דורשים תעודה כדי להתקדם בקריירה שלהם או כדי להתאמן בתחומים רפואיים מסוימים. תעודת בריאות מאשרת כי סטודנט קיבל הכשרה מיוחדת בתחום הקשור לבריאות.

השדות הפופולריים ביותר

תוכניות חדשות שנוספו