Keystone logo

לימוד בריאות ב נורפוק 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  254
 • נתח של שירותים

  42
 • מנוי לאינטרנט

  57
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  0
 • כרטיס קולנוע

  10
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0