Keystone logo
איי טרקס וקייקוס

לימוד בריאות ב איי טרקס וקייקוס 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1116
 • נתח של שירותים

  124
 • מנוי לאינטרנט

  110
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  0
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5