Keystone logo
רומניה

לימוד בריאות ב רומניה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  197
 • נתח של שירותים

  43
 • מנוי לאינטרנט

  8
 • תחבורה מקומית

  17

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2