Keystone logo
רואנדה

לימוד בריאות ב רואנדה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  362
 • נתח של שירותים

  17
 • מנוי לאינטרנט

  34
 • תחבורה מקומית

  12

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.87