Keystone logo
רואנדה

לימוד בריאות ב רואנדה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  236
 • נתח של שירותים

  13
 • מנוי לאינטרנט

  28
 • תחבורה מקומית

  19

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.73