Keystone logo
קוריאה הצפונית

לימוד בריאות ב קוריאה הצפונית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1575
 • נתח של שירותים

  0
 • מנוי לאינטרנט

  0
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  3
 • כרטיס קולנוע

  17
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1