Keystone logo
פפואה גינאה החדשה

לימוד בריאות ב פפואה גינאה החדשה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  966
 • נתח של שירותים

  34
 • מנוי לאינטרנט

  275
 • תחבורה מקומית

  36

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3