Keystone logo
פנמה

לימוד בריאות ב פנמה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  512
 • נתח של שירותים

  30
 • מנוי לאינטרנט

  43
 • תחבורה מקומית

  23

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2