Keystone logo
ערב הסעודית

לימוד בריאות ב ערב הסעודית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  247
 • נתח של שירותים

  31
 • מנוי לאינטרנט

  66
 • תחבורה מקומית

  24

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  16
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1