Keystone logo
סלובניה

לימוד בריאות ב סלובניה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  374
 • נתח של שירותים

  72
 • מנוי לאינטרנט

  33
 • תחבורה מקומית

  37

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3