Keystone logo
סודאן

לימוד בריאות ב סודאן 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  335
 • נתח של שירותים

  16
 • מנוי לאינטרנט

  41
 • תחבורה מקומית

  23

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  3
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2