Keystone logo
ניז'ר

לימוד בריאות ב ניז'ר 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  190
 • נתח של שירותים

  119
 • מנוי לאינטרנט

  11
 • תחבורה מקומית

  11

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2