Keystone logo
מלזיה

לימוד בריאות ב מלזיה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  189
 • נתח של שירותים

  14
 • מנוי לאינטרנט

  23
 • תחבורה מקומית

  12

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3