Keystone logo
כווית

לימוד בריאות ב כווית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  530
 • נתח של שירותים

  15
 • מנוי לאינטרנט

  27
 • תחבורה מקומית

  44

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  10
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2