Keystone logo
ירדן

לימוד בריאות ב ירדן 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  168
 • נתח של שירותים

  27
 • מנוי לאינטרנט

  32
 • תחבורה מקומית

  51

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  10
 • חצי ליטר בירה מקומית

  6