Keystone logo
וייטנאם

לימוד בריאות ב וייטנאם 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  268
 • נתח של שירותים

  20
 • מנוי לאינטרנט

  10
 • תחבורה מקומית

  8

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.79