Keystone logo
הודו

האוניברסיטאות הטובות ביותר עבור בריאות תוכניות ב הודו 2024

מספר מוסדות: 1
    • Kolkata, הודו

    EDU, שהוקם ביוני 2018, הוא מוסד פרטי להשכלה גבוהה עם חזון להגדיל באופן משמעותי את האיכות והנגישות של השכלה גבוהה. עידן חדש של חדשנות בחינוך מתפתח מול עינינו. הטכנולוגיה מרחיבה את האפשרויות העומדות בפני תלמידים ומורים כאחד, ומספקת רמות נוחות ויעילות שלא נראו עד כה.