Keystone logo
דרום אפריקה

האוניברסיטאות הטובות ביותר עבור בריאות תוכניות ב דרום אפריקה 2024

מספר מוסדות: 1
    • Ga-Rankuwa, דרום אפריקה

    SMU הוקם כאשר שר ההשכלה הגבוהה והדרכה, ד"ר להב נזימנדה, על פי סעיף 20 לחוק ההשכלה הגבוהה משנת 1997 (חוק 101 משנת 1997) Sefako Makgatho Health Sciences University (SMU) בעיתון הממשלתי של SA: 37658 מיום 16 במאי 2014.