Keystone logo
ג'מייקה

לימוד בריאות ב ג'מייקה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  331
 • נתח של שירותים

  36
 • מנוי לאינטרנט

  42
 • תחבורה מקומית

  29

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2