Keystone logo
גמביה

לימוד בריאות ב גמביה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  83
 • נתח של שירותים

  12
 • מנוי לאינטרנט

  92
 • תחבורה מקומית

  20

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1