Keystone logo
בולגריה

לימוד בריאות ב בולגריה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  202
 • נתח של שירותים

  34
 • מנוי לאינטרנט

  12
 • תחבורה מקומית

  26

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2