Keystone logo
אתיופיה

לימוד בריאות ב אתיופיה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  462
 • נתח של שירותים

  44
 • מנוי לאינטרנט

  120
 • תחבורה מקומית

  9

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.74