Keystone logo
אנגולה

לימוד בריאות ב אנגולה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  2167
 • נתח של שירותים

  25
 • מנוי לאינטרנט

  176
 • תחבורה מקומית

  30

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2