Keystone logo
אל סלוודור

לימוד בריאות ב אל סלוודור 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  286
 • נתח של שירותים

  20
 • מנוי לאינטרנט

  45
 • תחבורה מקומית

  24

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  6
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1