Keystone logo
אל סלוודור

לימוד בריאות ב אל סלוודור 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  299
 • נתח של שירותים

  26
 • מנוי לאינטרנט

  38
 • תחבורה מקומית

  25

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1