Keystone logo
הבתולה של ארצות הברית

לימוד בריאות ב הבתולה של ארצות הברית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1001
 • נתח של שירותים

  91
 • מנוי לאינטרנט

  89
 • תחבורה מקומית

  132

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4