Keystone logo
האיים המלדיביים

לימוד בריאות ב האיים המלדיביים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  532
 • נתח של שירותים

  46
 • מנוי לאינטרנט

  84
 • תחבורה מקומית

  19

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  10
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3