Keystone logo
אוסטריה

לימוד בריאות ב אוסטריה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  496
 • נתח של שירותים

  106
 • מנוי לאינטרנט

  33
 • תחבורה מקומית

  50

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  12
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4

דרישות אשרה

 1. ויזת נסיעות C ("Schengenvisa"): מזכה אותך לשהות באוסטריה ובכל שאר מדינות שנגן למשך 90 יום לכל היותר.
 2. ויזה D (ויזה לאומית אוסטרית, Aufenthaltsvisum D) - לשהייה של 91 ימים לפחות עד 6 חודשים לכל היותר; לא הכרחי אם אתה אזרח יפני.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (אישור שהייה זמני לסטודנטים) - לשהייה של יותר מ-6 חודשים.

איזה סוג ויזה אתה צריך?

שם ויזה

ויזת נסיעות C; ויזה D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

מחיר ומטבע

EUR 71

 • עבור ויזה C: 71 אירו
 • עבור ויזה D: 176 אירו
 • עבור היתר מגורים: 141 אירו

המחירים עשויים להשתנות.

מי יכול להגיש בקשה לויזה?

אזרחים של מדינות החברות באיחוד האירופי וה-EEA, כמו גם אזרחים שוויצרים, אינם צריכים אשרות לאוסטריה. עם זאת, כאשר שוהים באוסטריה יותר מ-3 חודשים, עליהם להגיש בקשה ל""Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen"" המהווה אישור רישום במשרד ההגירה תוך 3 חודשים מהכניסה לאוסטריה.

זרים אחרים צריכים להגיש בקשה לאישור שהייה למטרות לימודים (Aufenthaltsbewilligung Studierende) ברשות הייצוגית האוסטרית לפני הכניסה לאוסטריה לאחר קבלת הודעת הקבלה.

היכן ניתן להגיש את הבקשה?

הרשות הייצוגית של אוסטריה (שגרירות, קונסוליה כללית)

עליך להגיש בקשה לאשרת סטודנט באופן אישי ברשות הנציגה האוסטרית (שגרירות, קונסוליה כללית) לפני הנסיעה לאוסטריה.

אתר אינטרנט:

איך עושים את הבקשה?

כל מבקשי הויזה חייבים להופיע באופן אישי בשגרירות/קונסוליה של אוסטריה. המסמכים שיש להגיש לרישום כוללים:

 1. טופס בקשה מלא וחתום במלואו (ניתן להשיג ברשות הייצוגית; ניתן להוריד גם מהאינטרנט)
 2. דרכון תקף (צריך להיות תקף לכל משך השהות שלך באוסטריה)
 3. תצלום צבעוני בגודל דרכון (בין 3.5 על 4.5 ס"מ ל-4.0 על 5.0 ס"מ)
 4. תעודת לידה
 5. תעודת התנהגות טובה (במידת האפשר)
 6. ביטוח בריאות
 7. הודעה על קבלה של מוסד החינוך האוסטרי
 8. הוכחה של אמצעים כספיים מספיקים לכיסוי עלויות המחיה במשך 12 חודשים מראש (לסטודנטים עד גיל 24: 426.57 אירו לחודש; לסטודנטים מעל גיל 24: 772.40 אירו לחודש (סכומים אלה כוללים את דמי השכירות עבור לינה של עד 239.15 אירו בשנת 2009), למשל: פנקס בנק חיסכון/חשבון באוסטריה / הצהרת ערבות של אדם המתגורר באוסטריה/מחאות נוסעים
 9. הוכחת מגורים (הסכם שכירות, הסכם מגורים עם אולם מגורים לסטודנטים).

באוסטריה חובה להירשם ברשויות העירוניות (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt) תוך שלושה ימי עבודה מיום הכניסה לארץ.

מתי כדאי להגיש בקשה?

עבור אשרות לטווח קצר (ויזה D): אפשר 15 יום לעיבוד. רצוי להגיש בקשות לויזה לפחות 3-4 שבועות לפני היציאה אך לא יותר מ-3 חודשים לפני היציאה.

עבור אשרות לטווח ארוך: בקשת הוויזה שלך תישלח לאוסטריה ויש להמתין להחלטה במדינת הולדתו - לכן יש להגיש את הבקשה לפחות 3 חודשים לפני ההגעה המיועדת לאוסטריה. תקופת הטיפול הכללית של אישור מגורים היא שלושה עד שישה חודשים עד שתקבל החלטה מהרשות האוסטרית.

רק תארי שהייה (אישורי שהייה (Aufenthaltsbewilligung) והיתרי התיישבות (Niederlassungsbewilligung) ניתנים לחידוש באוסטריה. יש להגיש בקשה לחידוש לפני פקיעת ההיתר המקורי. עד שתתקבל החלטה על החידוש תוכל – גם לאחר תום האישור המקורי שלך - שהייה באוסטריה.

זמן עיבוד

3 Months

הזדמנויות עבודה

אזרחי מדינות האיחוד האירופי, כמו גם ליכטנשטיין, איסלנד, נורבגיה ושוויץ, אינם צריכים אישור עבודה כדי לעבוד באוסטריה. אם ניתן אישור העבודה, תלמידים אלו אינם מוגבלים בכל הנוגע להיקף עבודתם, כלומר עבודתם המותרת אינה מוגבלת לעבודה עונתית או עבודה בהכנסה מינימלית (geringfügige Beschäftigung). אחת הדרישות להיתר העבודה היא שלא ניתן למלא את המשרה הפנויה על ידי מובטלים הרשומים בשירות התעסוקה.

סטודנטים ממדינות שאינן באיחוד האירופי ומקרואטיה כפופים לחוק המסדיר את העסקת אזרחים זרים ודורשים היתר העסקה (Beschäftigungsbewilligung). סטודנטים שהם אזרחים של מדינות שלישיות מקבלים אישור עבודה של עד 10 שעות שבועיות אם הם לומדים בתוכניות לתואר ראשון, סטודנטים בתכניות לתואר שני רשאים לעבוד עם אישור עבודה של עד 20 שעות שבועיות. ניתן לעבוד במשרה מלאה לתקופות שבהן לא מתקיימות הרצאות. את היתר העבודה יש להגיש בשירות התעסוקה (Arbeitsmarktservice, AMS) על ידי המעסיק לפחות 6 שבועות לפני תחילת ההעסקה והוא תקף רק למשרה ספציפית אצל המעסיק הספציפי.

שעות לשבוע

10

למה צריך ויזה מהסוג הזה?

בקשת הוויזה שלך עשויה להידחות אם אינך יכול להציג הוכחה לכספים הנדרשים, או אם תספק מסמכים שגויים או לא מלאים.