Keystone logo
אוגנדה

לימוד בריאות ב אוגנדה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  166
 • נתח של שירותים

  18
 • מנוי לאינטרנט

  70
 • תחבורה מקומית

  29

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  5
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.96