Keystone logo

לימוד בריאות ב אנגווילה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  609
 • נתח של שירותים

  68
 • מנוי לאינטרנט

  71
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  14
 • כרטיס קולנוע

  0
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4