תואר ראשון במדעים ברוקחות

כללי

תיאור התכנית

ת×××ר

ת×× ×ת ×ת××ר ×ר×ש×× ××ר××ת ××©× × ×ס×××ת ×¢×קר××ת: ×ש××× ××××ת (44 × "×) ××קצ××¢×ת (196 × "×).

ת××× ×ת ×ת×ר

ק×רס×× ××©× × × '

 • ר×ס×ת (2 ס×ס×ר××)
 • ×ר×× × (2 ס×ס×ר××)
 • ×× ×××ת (2 ס×ס×ר××)
 • פ×××ק×
 • ××××××××

ק×רס×× ×שנת × '

ק×רס×× ×קצ××¢×××

 • ××××× ××ר×× ×ת
 • ×Ö¼×Ö¹×ָנִ×קָ×
 • ××××× ×× ××××ת
 • ×ס×××ת ××× ××××× ××פ×××××××××
 • ××××× ×¤×××ק××ת ×ק×××××××ת
 • ×Ö´×קר×Ö¹×Ö¼Ö´××Ö¹××Ö¹×Ö´×Ö¸×
 • ××××× ××קס×ק×××××ת
 • ××××× ××××× ×ת
 • ר×ק××ת ×××××× (ק×רס×× ×©× ×-× '××')
 • פר×ק×××××× (ק×רס×× ×©× ×-ש×××©× ×ש××ש×)
 • ×Ö¼Ö´××Ö¹×Ö´××Ö´×Ö¸×
 • ש×××ת ××קר DrugQuality

ק×רס×× ××©× × 3

ק×רס×× ×קצ××¢×××

 • פר×ק×××××× (ק×רס×× ×©× ×-ש×××©× ×ש××ש×)
 • ××××ת×ק×
 • ×××××× ××××××
 • ר×ק××ת ×××××× (ק×רס×× ×©× ×-× '××')
 • פ×ר×××× ×××××× -1 (××צ×ר)
 • פ×ר×××× ×××××× -2 (××ת ×רק×ת)
 • פת×פ×××××××××
 • פר×ק××× ××ק×
 • ××¢××ת ×××××ת ×©× ×¤×¨×ק×××××× ×§××× ×ת
 • ×××××× × ××××ת
 • ××× ××××××ת ××ת ×רק×ת (ת××××ת תר×פ×ת)
 • ס×× ×ר×××צ×× ×©× ××צ×ר תר×פ×ת
 • × ××ר ××× ×

ק×רס×× ×שנת × '

ק×רס×× ×קצ××¢××× ×××××××

 • ××××ת ר×ק××ת (2 ס×ס×ר××)
 • פר×ק××× ×××× (2 ס×ס×ר××)
 • × ××ר ××× ×
 • ×××©×¨× ×עש×ת (×× ×ת ××ת ×רק×ת)
 • ×××©×¨× ×עש×ת (××צ×ר)
 • ×¢×××ת ××ר

Your in Good Handsקנ×× / Unsplash

×ת××× ×ת ××××ת ק×רס×× ×××× ××× ×××× (×××רנ××××ת) ××קנ×× ×ס×××× ××× ×ת ××××¢ ×××:

 • ××× ××××××ת ×תק×××ת (×××-××× ××××××ת, ×××××ת, ×× ××××××ת) ×××צ×ר תר×פ×ת;
 • ××× ××××××ת ×××נת תר×פ×ת, צ×ר×ת ××ש×ת ×××צ×ר תר×פ×ת ××××ר×× ×ª×¨×פת×××;
 • ××צ×ר תר×פ×ת , ×קרת ××××ת, ×פצ×, ×ער×ת ××¢×××ת, פ×ת×× ××ס ××ס×ר××××ת ×שפ×××ת ×× ××רת;
 • ס×נת×ת תר×פ×ת, ×××קת ××× ×× ××ת××××××××ת ×ס×××;
 • תפק×× ××××£ ×××××××××, ×פרע×ת×××, פ××××××××× ××× ×××××, ××× ×× ×ª×××××× ×ס×××ת ×××××ת ת×רשת××ת ×ש×××ת ××שנ××ת ××ק×רת×;
 • ×ת×××ר×× ××× ×ס×× ×× ×××¢ ×ת××× ×ת ×פר×ק××××××ת ×©× ×ª×¨×פ×ת, ×××× ×ת×, פר×ק×ק×× ××ק×, פר×ק×××× ××ק×, פר×ק××× ×××§× ×× ×ש××× ××ר××.

ת×××× ×××קר ××××¢×:

 • ס×נת×× ×××קר ×©× ×××ר×× ×¤×¢×××× ×¤×¨×ק××××××× ×ר×××××× (×××צ×ת ×××× ×, פפ×××××, ×× ×××××);
 • ××צ×ר ×××××× ×××××, ס×נת×× ××קר××××××××ת ×××ס×רנספ×ר×צ×× ×©× ×××ר×× ×¤×¢×××× ××××××××× ××ש××;
 • ת×× ×× ××קר ק××× × ×©× ×ª×¨×פ×ת, ×××××©× ×× ×ת×× ×ª×צ××ת;
 • ××××§× ×¨×¤×××ת ×©× ×××ר×× ××ש××;
 • ×¢×צ×× ×ª×¨×פ×ת;
 • פ×ק×× ×¢× ×¦××× ××¨×¤× ×××××× ×××ר×× ×¤×¢×××× ×××××××ת ×××, ××צ×ר ××× × ×תר×פ×ת ××× ××ת ××ש×ת.

×××ש×ת ×××ª×§× × ×ת××ר ש××

×¢× ×¡××× ×ת××× ×ת ×ת×××× ××××:

 • ××צע פע×××ת רפ×××ת ×ת××××, ××¢××× ×ס××× ×××ת תר×פ×ת ××××ר×ת ××××צר×ת תר×פ×ת, ×ספק ש×ר××ª× ×©×××ק ×ת××× ××××ת ×× ×××× ××ª× ×רק×ת;
 • ××צע ×ק×ר×ת ×ת×××× ×רק×ת ש×× ××, ×× ×ª× ×××¤×¨×¡× ××××¤× ×ק××£ ×ת ×ת×צ××ת ש××ש××, ×תפ×ס ×ת ×ספר×ת ×רפ×××ת ××¢×ש×××ת ×××××©× ×××ª× ×פ××¢×;
 • ×ער×× × ×ת×× ×¤××¨× ×©× ×רש×××, ××××§× ×קצ××¢×ת ××ר××× ××צ×ר תר×פ×ת;
 • ×× ×ª× ×××××× ×ר×ר ×ת תפק××× ××ש××××ª× ×©× ×ר×ק××ת ×ק××× ×ת ×ש×××ר ×ר×××ת ×צ×××ר ××רפ×××; ×× ×ª× ×××ער×× ×ת ×ס××פ××××× ××¢×קר××× ×©× ×××××¤× ××××רת ש××ת ××פ×× ×××××ת ×××פ×× ×ª×¨×פת×;
 • ×× ×ª× ××תפ×ס ×ת ××××ר×××ת ×©× ××ס×ר ×ס×××× ×× ××ק××¢×× ×, ××ער×× ×ת ש××§× ×תר×פ×ת ××××× ××;
 • ×ער×× × ×ת×××× ×××ת××× ×××××ת××× ×©× ×ª×¨×פ×ת ×ת××¡×¤× ×××× ××ת×× ××ר×ש×ת ××××רנ××ת;
 • ×עש×ת ××קר ×××××× ×ª×¨×פת×ת, ×××××× ××××××, פר×ק××××××, סקר רפ××× ×©× ×ª×¨×פ×ת ×ת××××× ××ר××.

×פשר×××ת קר××ר×

רשת ××ª× ×רק×ת, ××ª× ×רק×ת

 • ר×ק×,
 • ××××× ×× ××××.

××ס××ת רפ××××× ××× ×¢××

 • ר××§× ×§××× ×.

××ר×ת ×××צ×ר תר×פ×ת

 • ×× ×× ××צ×ר ×תר×פ×ת,
 • ××× ×ס-××× ××××,
 • ר×ש ×××××× ××קצ××¢×ת.

ס××× ×××ת ס×××

 • ××××× ×ש×××ק תר×פ×ת,
 • ××××× ××ר××× ×¢×¡×§× ×ª×¨×פ×ת.

×××× × ××קר ×קצ××¢×××

 • ××קר ×××¢×,
 • ×× ××× ×§××צת ×××קר.

×ר××× ××××××ת

 • ××××× ××קרת ××××ת ××ער××.

×Ö·×Ö²×ָנָ×

ר×ש××× K-BK-000055 ×©× ××©×¨× ××ר×××ת ×©× ×- RA ××××עת ת××× ××ת ××ש××× ××××× (×ת×××ת) ×××××××ת ××ת ×רק×ת.

××××ת

×××¢×××× ×××××× ××××ת ××¢×× ×ספ×ק ×××¢ ××× ×××ת, תע××ת ××ר×ת.

ת×××× ××שת ××§×©× ××ס×××× × ××צ××

×××× ××שת ×××§×©× ×ת×צע ×¢× ×¤× ×××× ×ק××× ×ת×× ××ת ×ת××ר ×ר×ש×× ×××©× × ×©× Yerevan State University .

××ר××× ×ר×× ×××קש×× ×ק××× ×××× ××רס××ת Yerevan State University (YSU) צר×××× ×ספק:

 1. ××פס ××§×©× href = "http://edu.am/index.php/en/documents/index/153
 2. ×צ×רת ק××× href = "http://edu.am/index.php/en/documents/index/153
 3. ק×ר×ת ×××× ××× ×××ת, ×ר×× ×ת ×× ×¨×ס×ת
 4. ×©× × ×¢×תק×× ×××שר×× ×©× ×ר××× (××שר ×¢× ××× ×©×ר×ר×ת ×ר×× ×× ×× × ×¦×× ×ק×נס×××× ××ר×× ×ת. ××ר××× ××××× ×ת ××ר ××××× ×ת ×××××× ×ספק רק תר××××× × ××ר××× ×××). ××¢×תק ×ר×ש×× ××××¢× Yerevan State University , ××¢×תק ××©× × ××ר×× ×ק××ת ××תר ש×××× ×©× ×¡×××× ×××.
 5. ×עתק תע×××ת ×ק××××ת ק××××ת (תע×××ת) ×ת×××××× (××שר ×¢× ××× ×©×ר×ר×ת ×ר×× ×ת ×× × ×¦×× ×ק×נס×××× ××ר×× ×ת. ××ר××× ××××× ×ת ××ר ××××× ×ת ×××××× ×ספק רק תר××××× × ××ר××× ×××).
 6. ×¢×תק × ××ר××× ×××××ת ×©× ×ª×¢××ת ×××××, ×תר××× ××ר×× ×ת.
 7. ×©× × ×¢×תק×× ×ק×ר××× ×©× ×ª×¢××ת ×ר×××ת ××××ת (××ש×ר ×× ×××× ×××× ×ª× ×¢× ××× ×× ×××¡× ×¨×¤××× ×ר×× ×). ××¢×תק ×ר×ש×× ××××¢× Yerevan State University , ××¢×תק ××©× × ××ר×× ×ק××ת ××תר ×ש×××× ×©× ×ס×××× ×××.
 8. 8 ת××× ×ת (3/4)

ת×ר×××× ×ש××××

×¢××ר ס×××× ××× ×ת××ר ר×ש×× ×שנ×, תק×פת ××¢×רת ××ס×××× ××× ×× -1 ×××× × ×¢× × 15 ×××××ס×. ×ש××¢×ר×× ×ת××××× × -1 ×ספ×××ר.

ש×ר ×××××

1.300.000 AMD (××¢×¨× 2730 ×××ר ××¤× ×©×¢×¨ ××××פ×× ×× ×××× ×©× ××נק ××ר××× ×©× ×ר×× ××) ××©× × ×ק×××ת.

×××× ×ר×× ×ת

××××¢ ×¢× ×ש×ת ×××× ×ר×× ×ת × ××ª× ××תר ××©×¨× ××××¥ ×©× ×ר×× ×× (https://www.mfa.am/en/visa/). ×¢× ×××¢×ª× ××ר×× ×× ××××¢ ×ס×××¢ × ××צ×× ×ק××ת ××תר ש×××× ×××סר ×¢× ××× ×××קת ×ס×××× ××× ××ר×× ×××× ××רס××ת Yerevan State University .

עדכון אחרון: דצמבר 2019

אודות בית הספר

Yerevan State University provides high-quality education to ensure the competitiveness of its graduates in the local, as well as the global labour market. To deal with contemporary challenges and to e ... קרא יותר

Yerevan State University provides high-quality education to ensure the competitiveness of its graduates in the local, as well as the global labour market. To deal with contemporary challenges and to effectively accomplish its educational mission, YSU continuously upgrades the profile and content of its educational programmes, applies modern teaching and learning methods, and provides students with effective support services. קרא פחות