תואר בסיעוד

כללי

3 מיקומים זמינים

תיאור התכנית

תיאור היעדים הממוקדים על ידי מחזור המחקר

כדי לקבל ידע והבנה יכולת להתערב בתחומים סיעוד שונים
דע כיצד ליישם את הידע וההבנה הנרכשים, על מנת להראות גישה מקצועית
יכולת לפתור בעיות בהקשר של תגובות אנושיות לבעיות בריאותיות ותהליכי מעבר של יחידים, קבוצות וקהילות, וכן של בניית והטמעת טיעוניהם
יכולת לאסוף, לבחור ולפרש מידע רלוונטי, יחד עם יחידים, קבוצות וקהילות, על מנת לאפשר להם לתמוך בפתרונות שהם ממליצים עליהם ואת השיקולים הקליניים שהם מפרסמים, כולל בניתוח ההיבטים החברתיים, המדעיים והאתיים הרלוונטיים
הכישורים המאפשרים להם לתקשר מידע, רעיונות, בעיות ופתרונות, הן מומחים שאינם מומחים
מיומנויות למידה לאורך זמן עם רמה גבוהה של אוטונומיה

מטרות ספציפיות של התואר בסיעוד הן שהמתאמן יוכל בסופו של דבר:

 • לתכנן, לבצע ולהעריך טיפול סיעודי כללי עבור אדם בריא או חולה לאורך כל מחזור החיים, המשפחה, קבוצות וקהילה בשלוש רמות של מניעה;
 • השתתף כחבר פעיל בצוות הבריאות הרב תחומי בתכנון / הערכה של פעילויות התורמות לרווחתו של האדם, המשפחה והקהילה, על מנת לחזות, להקל או לפתור את בעיותיהם הבריאותיות;
 • לפתח מחקר בתחום הסיעוד, בפרט, ובריאות בכלל;
 • להתערב באופן פעיל בהכשרה של אחיות ואנשי מקצוע אחרים;
 • השתתפו בניהול שירותי הבריאות.

מסגרת קונספטואלית

סיעוד בשלושים השנים האחרונות עבר התפתחות משמעותית ברמת הידע המדעי וההכשרה ברמה הטכנולוגית וברמת הפילוסופיה של הטיפול הנובעת משינויים חברתיים, פוליטיים, כלכליים, דמוגרפיים ואפידמיולוגיים בחברות מודרניות.

האתגרים הניצבים בפני אחיות בפורטוגל, כמו במדינות אחרות בעולם המערבי, קשורות בעיקר למורכבותם של מצבי בריאות ומחלות הדורשים גישה בין-תחומית, החורגת מעבר לבריאות ומחייבת עבודה אמיתית של הצוות ואת השימוש ביצירתיות כדי לעקוף מכשולים פנימיים וחיצוניים לארגון שבו הם מבצעים את פעילותם.

בין האתגרים המופיעים בהווה ובעתיד למקצועות הסיעוד ולמקצועות הבריאות בכלל, בולטים הדברים הבאים:

 • האתגר של פרדיגמת הזהירות, מנקודת מבט בריאותית, כצורך אנושי, המשותף לכל מקצועות הבריאות השונים וככזה, הדורש עבודת צוות רב תחומית אמיתית;
 • בעיות בריאותיות חדשות, הקשורות לסגנונות חיים, הזדקנות, מחלות כרוניות, איידס / HIV, התמכרות לסמים, עוני והדרה חברתית, בין היתר;
 • שינוי במסגרת הטיפול המאופיין בהעברת הטיפול בבתי החולים לשירותים קהילתיים וארגון מחדש של שירותי בריאות ראשוניים. כיוון זה לתרגול בקהילה מאתגר את האחיות לביצועים אוטונומיים, רב תכליתיים וגמישים יותר, הנכללים בצוותים רב-תחומיים שבהם המשתמש / האזרח משתתף בקבלת ההחלטות בבריאות;
 • הגדלת המורכבות של המצבים המקצועיים להתנהלות והתפתחות ארגון העבודה המחייבים גישות רב-תחומיות ובין-תחומיות, שמשמעותן הופעתה של "יכולת קיבוצית" הנובעת מאיכות שיתוף הפעולה בין יכולות אישיות;
 • האתגר קשור לזכויות וחובות של האזרח, גיוון, הבחנה ורב-תרבותיות;
 • האתגר של איכות ההכשרה והטיפול, בו זמנית בעיה מוסרית ומוסרית ובעיית אמינות וכבוד מקצועי;
 • הצורך בחינוך לאזרחות, התפתחות מוסרית, השתתפות בחיי הקהילה, בניית הזהות הבין-לאומית;
 • "חברת המידע" והצורך באסטרטגיות חדשות למיקום חדש של בית הספר והמקצוע מול החברה בה אנו חיים, כאשר "למידה לאורך החיים" היא הנושא הדומיננטי.

ארגון הבריאות העולמי (WHO), אחד מארגוני ההתייחסות הבינלאומיים המובילים בתחום הסיעוד, מזהה את המשימה, הנחות היסוד וההיבטים של התערבות אוטונומית:

"המשימה העיקרית של האחות בחברה היא לעזור ליחידים, למשפחות ולקבוצות לקבוע ולהשיג את הפוטנציאל שלהם בתחום הפיזי, הנפשי והחברתי בכך שהם עושים זאת במסגרת הסביבה שבה הם חיים ועובדים. בריאות, מניעת מחלות, תכנון ואספקה של טיפול ושיקום ריפוי, סיעוד מקיף את ההיבטים הפיזיים, הנפשיים והחברתיים של החיים כפי שהם משפיעים בריאות, מחלה, מוגבלות ומוות.

אחיות מאפשרות השתתפות פעילה של הפרט, בני משפחתו וחבריו, הקבוצה החברתית והקהילה, במידה מספקת בכל תחומי הטיפול הרפואי, ובכך מעודדים עצמאות והגדרה עצמית. אחיות גם עובדים כשותפים של אנשי מקצוע אחרים המעורבים במתן שירותי בריאות ".

הגדרת הסיעוד, על פי מועצת האחיות הבינלאומית, מאשרת טיפול אוטונומי ושיתופי, כולל קידום הבריאות, מניעת מחלות, טיפול בחולי ונכות, ובתהליך הגסיסה.

בקוד האתי של האחיות נאמר כי הצורך בסיעוד הוא אוניברסלי וכי לאחיות יש ארבע תפקידים בסיסיים: לקדם בריאות, למנוע מחלות, להחזיר את הבריאות ולהקל על הסבל. בהתאם לתקנה בדבר תרגול אחיות מקצועי (צו מס '161/96, מיום 4 בספטמבר), ההתערבויות הבסיסיות הן "קידום בריאות, מניעת מחלות, טיפול, שיקום ושילוב חברתי". 8) והפרקטיקה של הסיעוד, בנוסף לקליניקה, בוחנת את תחומי הניהול, המחקר, ההוראה, ההדרכה והייעוץ (סעיף 9).

היכולות של אחות הטיפול הכללי מוגדרות על-ידי פקודת האחיות (OE, 2003), על פי הכישורים המהווים את מסגרת התמחות ה- ICN עבור האחיות הכלליות של מועצת האחיות הבינלאומית (ICN).

מיומנויות כלליות

טלוג

 • מנתח, מפרש ומסנתז טקסטים ומסמכים;
 • הוא מנתח מצבים המזהים את היחסים בין הגורמים השונים המפריעים לבעיה;
 • מתכננת ומארגנת טיפול בהקשרים שונים מול צרכי הלקוח והאילוצים הקיימים;
 • בחירה וארגון של מידע עדכני הדרוש לטיפול;
 • מארגנת מצבים חינוכיים בבריאות;
 • מתקשר בעל פה ובאמצעות כתיבה בצורה המובנת על ידי אחרים, צור ופרש מידע ממקורות שונים;
 • יכול לקבל החלטות לגבי מצבים מורכבים בהקשרים שונים;
 • יכול לפתור בעיות מורכבות בטיפול סיעודי;
 • היא מגייסת ומשתמשת במשאבים טכנולוגיים וב- IT מתאימים;
 • שליטה בשפה שנייה;
 • מקנה אחריות ביחס להתחייבויות אתיות ומשפטיות;
 • ביקורתית תרגול שלך.

מיומנויות בין - אישיות

 • להכיר את הגבולות שלך ולבקש עזרה בעת הצורך;
 • היא פועלת בצוות פנים או בינתחומי המעדיף אקלים של שיתוף פעולה;
 • מתייחסת ללקוחות ולמשפחות, במטרה ליצור מערכת יחסים טיפולית, מזהה מגוון תרבותי ומתערב ביחס לתרבויות שונות;
 • הוא מגייס ידע על תרבויות ומנהגים אחרים של מדינות אחרות במערכת היחסים שלהם עם אחרים;
 • היא יוצרת שיח אישי המבוסס על פרספקטיבות שונות, על הבעיות הבריאותיות הניצבות בפניה;
 • יכול לתקשר על ידי גיוס משאבי הבריאות של הלקוחות, כיבוד האמונות שלהם;
 • היא נוטלת על עצמה את ההתחייבויות האתיות והמשפטיות של המקצוע על ידי לקיחת אחריות על נוהליו המקצועיים.

מיומנויות מערכתיות:

 • מסוגל לגייס במקום את הידע המקצועי הדרוש לפתרון בעיות;
 • יכול לנהל את הלמידה שלהם בסביבה אקדמית ומקצועית;
 • הוא יודע איך לחפש פתרונות חדשים לבעיות ולקחת את היוזמה לפתור אותן;
 • משקיעה באיכות הטיפול בתפקוד של התחושה שיש לה כלפי האחר;
 • מעריכה עם הצוות את איכות הטיפול שסופק;
 • משתתף בפרויקטים בתחום הבריאות;
 • מנהלת ומפקחת על הבריאות;
 • צור אי-נראות במצבים פחות מורכבים.

יישומים

מועדי שנת הלימודים 2019/2020

שלב ראשון:

 • יישומים: 4 בפברואר - 8 במרץ 2019
 • ולידציה ודירוג של יישומים: 11 מרס - 15 מרס 2019
 • גילוי התוצאות: 18 במרץ 2019
 • הרשמה והרשמה: 20 במרץ - 20 באפריל 2019

שלב שני (עבור שאר המשרות הפנויות של השלב הראשון):

 • יישומים: 13 במרץ - 30 באפריל 2019
 • ואלידציה ו בהמשכים של יישומים: מאי 1 עד 8 במאי 2019
 • גילוי התוצאות: 9 במאי 2019
 • הרשמה והרשמה: 13 במאי - 14 ביוני 2019

שלב 3 (עבור משרות פנויות של השלב השני):

 • יישומים: מאי 6 עד יוני 28, 2019
 • ולידציה ודירוג של יישומים: 1 יולי - 5 יולי 2019
 • גילוי התוצאות: 8 יולי 2019
 • הרשמה והרשמה: 10 ביולי - 10 באוגוסט 2019

סכום האגרה האקדמית של התואר כולל לינה במכללת הסטודנטים כל השנה, למעט חודש אוגוסט שהם ימי חופשה.

עדכון אחרון: מרץ 2020

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך

אודות בית הספר

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. ... קרא יותר

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. קרא פחות
קוימברה , קוימברה , קוימברה + 2 יותר פחות